Дата: 11.02.2011

Източник: БСК

Прочетено: 3153

На 10 и 11 февруари, в БСК се проведе среща по проект LUDUS (Европейска мрежа за обмен и разпространение на технологиите и познанието в иновативната сфера на обучението на основата на сериозни игри).

Участваха представители на организации - партньори от Италия, Гърция, Румъния, Словения, Унгария. Проектът има голямо значение за регионалното сътрудничество на страните от Югоизточна Европа и се финансира от програма „Югоизточна Европа" и Министерство на регионалното развитие на благоустройството. Обсъдени бяха важни въпроси от програмата за 2011 година, като провеждането на втория европейски конкурс за най-добра учебна игра, провеждането на втора европейска конференция по сериозните игри в Милано, резултатите от проучването на сериозните игри и др. Проучването можете да видите тук: www.serious-gaming.info

Участниците от БСК представиха програмата на втората регионална среща по проекта LUDUS, която ще се проведе на 17 февруари в хотел Шератон, с участието на Института за сериозни игри към Университета в Ковънтри.

ВЖ. ЖИВА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА СЕРИОЗНИТЕ ИГРИ