Център „Външноикономическо сътрудничество” при БСК е специализиран в предоставянето на външнотърговска и митническа информация и консултации.

Експертите на центъра подпомагат сътрудничеството с българските задгранични представителства, както и с чуждестранните посолства и търговски служби у нас.

Освен това, участват в Работната група „Интернационализация” на Enterprise Europe Network.

Полезна връзки и информация

Външнотърговски договори 

Ръководства:

Прочетено: 10336