Дата: 25.11.2015

Източник: БСК/BIA

Прочетено: 1696

С финансовата подкрепа на Програма PROGRESS на Европейския съюз, двугодишният проект Управленски подход за равнопоставеност на половете – GEMA започна през септември 2014 г., в който работодателските организации от Словения, Хърватска, Македония и България, Института Eurocoop и Университета на Улвърхамптън, се опитват да отговорят на въпроса как и защо равенството на половете на позиции за вземане на решения могат да добавят стойност към предприятието.

В този бюлетин разглеждаме задължителните квоти за минимално участие и на двата пола в управителните органи на предприятията - необходима или безполезна е тази мярка?

Вижте развитието в други страни на Европа.