Дата: 16.12.2015

Източник: БСК

Прочетено: 1724

В този бюлетин е представена добра практика от България - лидерски бизнес академии за обучение и разгръщане на предприемаческия потенциал на жените на ръководни позиции.

Тази и още новини може да видите на бюлетина по-долу.