27.01.2016

В този бюлетин представяме на Вашето внимание няколко примера от Македония за успешно развиващи се жени-предприемачи и мястото на жените на ръководни позиции.

Дата: 27.01.2016

Източник: БСК

Прочетено: 3825