Дата: 21.04.2016

Източник: БНР

Прочетено: 1733

Новите варианти за изчисляване на такса "смет" може да не заработят ефективно. За част от гражданите и за бизнеса те трябва да доведат до намаляване на разходите за местни такси, но други битови потребители ще се принудени да плащат повече.
 
В началото на седмицата финансовото министерство публикува проект на промени в Закона за местните данъци и такси, според който трябва да се въведе принципът "замърсителят плаща".

В момента такса "смет" се заплаща на базата на данъчната оценка на имота. Предлагат се няколко варианта за промени, сред които на базата на индивидуалното количество отпадъци, което изхвърля дадено домакинство, обясни Димитър Бранков от Стопанската камара:

Това е едно индиректно измерване на количеството чрез специални торби, които си закупуват съответно домакинствата от търговската мрежа, но това са специални чували със специални цени, и само такива чували биха могли да бъдат използвани.

Тази идея обаче има сериозни недостатъци, например за апартаментите, в които живеят по-многолюдни семейства:

След като се товарят общинските служби или пък концесионерите , операторите, с които е сключен съответният договор с двойно повече работа, да бъдат и двойно по-добре заплатени. Специално методът с торбите трябва да имате предвид, че той масово не се прилага в по-богатите страни, поясни Бранков. 

Другият вариант е таксата да е изчислена на базата на етажна собственост, посочи той:

Използването на практиката с чистотата на извозване и броя на контейнерите е по-скоро възможна в сгради, които имат самостоятелна инфраструктура.

В момента около 20 % от отпадъците се произвеждат от бизнеса в големите общини, но той внася около 60-70 % от общите постъпления от такса "смет". С промените тежестта върху бизнеса ще бъде намалена, което може да доведе до прехвърлянето й върху гражданите.

От тази гледна точка резервът е в ефективното управление на тези разходи от тази дейност, а не в определянето на различни ставки, съответно на таксата за бизнес и за гражданите, допълни Димитър Бранков.

ЗВУКОВ ФАЙЛ