06.07.2017

Проектът за промени в КСО не е необвързан с цялостна концепция за реформа на осигурителната система, смята БСК

Законопроектът за промени на Кодекса за социално осигуряване (КСО), внесен за обсъждане в НСТС на 06.07.2017 г., продължава практиката за иницииране на сериозни по обем и съдържание промени, необвързани с цялостна концепция за реформа на осигурителната система“, се казва в позиция на БСК, депозирана на вниманието на вицепремиера Валери Симеонов и министрите на финансите (Владислав Горанов) и на труда и социалната политика (Бисер Петков).

БСК подкрепя намеренията за укрепване на управлението на пенсионноосигурителните дружества (ПОД), детайлизиране на правилата и ограниченията за свързаност на акционерите и длъжностните лица, инвестирането на средствата, усъвършенстването на надзора и др. предвидени в законопроекта промени и допълнения. Заедно с това, БСК подчертава, че значителна част от предложените промени регламентират недопустими права на субективна и непрозрачна преценка на надзорния орган при осъществяване на контрола върху дейността на ПОД, разширява се фискализмът чрез завишени паралелни санкции и глоби за неясно формулирани и маловажни административни нарушения, и се създават условия за недопустима намеса в оперативната самостоятелност на ПОД.

В становището си БСК настоява предвидените високи изисквания към членовете на управителните и контролни органи на ПОД да бъдат приложени и спрямо членовете на КФН, осъществяващи контрол върху дейността на дружествата. Освен това, според БСК, финансирането на КФН трябва да става само за сметка на бюджетни средства (на разходопокривен принцип), а не по линията на многократно увеличение на таксите и глобите. В тази връзка, БСК настоява да се ограничи нарастването на таксите за ПОД, тъй като те се отразяват на натрупванията по личните партиди на осигурените лица и размерите на получаваните от тях пенсии.

БСК категорично подкрепя незабавното отстраняване на основни дефекти в допълнителното пенсионно осигуряване, вкл. за спешни промени в режима на допълнителното задължително осигуряване в универсални пенсионни фондове (УПФ). В тази връзка, БСК настоява за осигуряване на свободен избор за осигурените лица между:

  1. еднократно изтегляне на натрупаната сума в осигурителната партида;
  2. срочна пенсия - разсрочено изплащане на месечна пенсия в размер и срок, определени от правоимащите лица, при запазване правото за наследяемост;
  3. пожизнена пенсия, респ. - отказ от лична партида и право за наследяване, и прехвърляне на натрупаните средства в общия пул на УПФ/ППФ за гарантиране на необходимия резерв за т.нар. „преживяемост“ на лицата, избрали този вариант;
  4. смесен вариант – изплащане на пожизнена пенсия, съответстваща на прехвърлената част от личната партида в общия пул, и получаване на срочна пенсия и/или еднократно разплащане за сметка на оставащата сума.

Освен това, БСК предлага да се обсъди възможността за покриване на допълнителните разходи за фонд „Пенсии“ на ДОО, възникващи от т.нар. „свободен избор“, чрез натрупаните до момента средства в т.нар. Сребърен фонд. Заедно с това, БСК настоява за реализация на активна инвестиционна политика на Сребърния фонд чрез сключване на споразумение с БНБ за управление на неговите активи на международните финансови пазари. „Най-общите, но надеждни оценки, показват че Сребърният фонд е пропуснал не по-малко от 500 млн. лв. допълнителна доходност от нереализирана доходност в годините преди отключване на глобалната финансова и икономическа криза от 2007-2008 г.“, се казва още в становището на БСК.

Дата: 06.07.2017

Източник: БСК

Прочетено: 1529