Общо: 16
Анкета

Анкета "2021 г. през погледа на бизнеса"

+
Транспорт: медицинско обслужване на корабите

Транспорт: медицинско обслужване на корабите

+
Околна среда: промени в нормативни актове на МС

Околна среда: промени в нормативни актове на МС

+
Правосъдие и вътрешни работи: промени в таксите, събирани от Агенцията по вписванията

Правосъдие и вътрешни работи: промени в таксите, събирани от Агенцията по вписванията

+
Здравеопазване: придобиване на специалност в системата на здравеопазването

Здравеопазване: придобиване на специалност в системата на здравеопазването

+
Бизнес среда:ЗБУТ в черната и цветната металургия

Бизнес среда:ЗБУТ в черната и цветната металургия

+
Финанси и данъчна политика: Промени в Наредба № Н-18

Финанси и данъчна политика: Промени в Наредба № Н-18

+
Социална политика и заетост: нов размер на социалната пенсия

Социална политика и заетост: нов размер на социалната пенсия

+
Образование: промени в нормативни актове на МС

Образование: промени в нормативни актове на МС

+
Фармацевтични продукти - еврозаконодателство

Фармацевтични продукти - еврозаконодателство

+
Земеделие: ЗИД на Закона за фуражите

Земеделие: ЗИД на Закона за фуражите

+
Култура: Национален филмов център

Култура: Национален филмов център

+
Държавна администрация: радиочестотен спектър

Държавна администрация: радиочестотен спектър

+
ЗАКОНОДАТЕЛНА ПРОГРАМА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

ЗАКОНОДАТЕЛНА ПРОГРАМА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

+
Регионална политика: комуникационно-транспортната система на урбанизирани територии

Регионална политика: комуникационно-транспортната система на урбанизирани територии

+
Туризъм

Туризъм

+