Общо: 13
Регионална политика: промени в ЗУТ

Регионална политика: промени в ЗУТ

+
Земеделие: промени в Закона за ветеринарномедицинската дейност

Земеделие: промени в Закона за ветеринарномедицинската дейност

+
Финанси и данъчна политика:  ЗИД на Закона за мерките срещу изпирането на пари

Финанси и данъчна политика: ЗИД на Закона за мерките срещу изпирането на пари

+
Интерактивно проучване за иновативни жилищни проекти

Интерактивно проучване за иновативни жилищни проекти

+
АНКЕТА: „2022 г. ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА БИЗНЕСА“

АНКЕТА: „2022 г. ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА БИЗНЕСА“

+
Държавна администрация: ЗИД на Закона за електронното управление

Държавна администрация: ЗИД на Закона за електронното управление

+
Правосъдие и вътрешни работи: ЗИД на  Закона за авторското право и сродните му права

Правосъдие и вътрешни работи: ЗИД на Закона за авторското право и сродните му права

+
Енергетика: спешна намеса за справяне с високите цени на енергията

Енергетика: спешна намеса за справяне с високите цени на енергията

+
Образование: План за действие за периода 2022-2024 г. към Стратегическата рамка за развитие на образованието

Образование: План за действие за периода 2022-2024 г. към Стратегическата рамка за развитие на образованието

+
Здравеопазване: промени в Наредбата за медицинската експертиза

Здравеопазване: промени в Наредбата за медицинската експертиза

+
Околна среда: Стратегия за биологичното разнообразие в РБ

Околна среда: Стратегия за биологичното разнообразие в РБ

+
Наука и технологии: Националната научна програма „Нисковъглеродна енергия за транспорта и бита (ЕПЛЮС)“

Наука и технологии: Националната научна програма „Нисковъглеродна енергия за транспорта и бита (ЕПЛЮС)“

+
Транспорт:  ЗИД на Закона за движението по пътищата

Транспорт: ЗИД на Закона за движението по пътищата

+