Общо: 15
Финанси и данъчна политика: законопроекти за ДБ, бюджета на НЗОК   и ДОО за 2024 г.

Финанси и данъчна политика: законопроекти за ДБ, бюджета на НЗОК и ДОО за 2024 г.

+
Здравеопазване: условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти

Здравеопазване: условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти

+
Енергетика: гаранциите за произход на енергията от възобновяеми източници

Енергетика: гаранциите за произход на енергията от възобновяеми източници

+
Какво знаете за възможностите на арбитража?

Какво знаете за възможностите на арбитража?

+
„2023 г. ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА БИЗНЕСА“

„2023 г. ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА БИЗНЕСА“

+
Образование: Националната карта на висшето образование в РБ за 2023 г.

Образование: Националната карта на висшето образование в РБ за 2023 г.

+
Околна среда: ЗД на Закона за управление на отпадъците

Околна среда: ЗД на Закона за управление на отпадъците

+
Социална политика и заетост: ЗИД на Кодекса на труда

Социална политика и заетост: ЗИД на Кодекса на труда

+
Регионална политика: ЗИД на ЗУТ

Регионална политика: ЗИД на ЗУТ

+
Транспорт: ЗИД на Закона за автомобилните превози

Транспорт: ЗИД на Закона за автомобилните превози

+
Бизнес среда: ЗИД на Закона за малките и средните предприятия

Бизнес среда: ЗИД на Закона за малките и средните предприятия

+
Правосъдие: Концепция за регулиране на лобистките дейности в Република

Правосъдие: Концепция за регулиране на лобистките дейности в Република

+
Държавна администрация: предоставяне на информация за местоположението на потребителите

Държавна администрация: предоставяне на информация за местоположението на потребителите

+
Култура: ЗИД на Закона за културното наследство

Култура: ЗИД на Закона за културното наследство

+
ЗАКОНОДАТЕЛНА  И ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА НА МС ЗА ПЕРИОДА СЕПТЕМВРИ-ДЕКЕМВРИ 2023 Г.

ЗАКОНОДАТЕЛНА И ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА НА МС ЗА ПЕРИОДА СЕПТЕМВРИ-ДЕКЕМВРИ 2023 Г.

+