Архив (бивши ръководители и служители на БСК)
Експерт "Външноикономическо сътрудничество" до 2023 г.

Изпрати съобщение

Боряна Мраденова е част от екипа на БСК от м. юни 2017 г.

Завършила е Националната природо-математическа гимназия „Акад. Любомир Чакалов“ - София, специалност „Биология и биотехнологии“.

Има придобити бакалавърска и  магистърска степени по специалност „Икономика на търговията“ от Университета за национално и световно стопанство в София.

Стажувала е в Комисията за защита на потребителя, след което е работила две години като финансов контрольор в шведското предприятие „AQ MAGNIT AD”.

Интересува се от предприемачество, интелектуална собственост, международни търговски отношения и туризъм.

Владее английски език.