"БСК-Комерсконсулт" ООД е лицензиран митнически агент. Дружеството е 100% собственост на Българска стопанска камара и е регистрирано през 1998 г.

Основният предмет на дейност на фирмата е издаването и заверката на сертификати за произход, както и други външнотърговски документи, от името на БСК. Те са необходими на българските фирми-износители за осъществяване на тяхната дейност и безпрепятствено митническо освобождаване на стоките им на територията на държавата-вносител.

"БСК-Комерсконсулт" ООД предлага:

  • Заверка на сертификати за произход, сертификати за форсмажор и други външнотърговски документи;
  • Консултации по вътрешнотърговския режим на България и други страни;
  • Превод, заверка и легализация на документи.

Компетентният и високоспециализиран екип на “БСК-Комерсконсулт” ООД гарантира изрядно обслужване на всички свои настоящи и бъдещи клиенти, като им пести много време и улеснява преминаването им през всички необходими формалности, съпътстващи износа и вноса на стоки.