Божидар Данев

Председател на БСК от 1993 до 2018 г.

Иван Пехливанов

Председател на БСК от 1986 до 1991 г.

Радосвет Радев

Председател на БСК в периода 2018-2021 г.

Сашо Дончев

Председател на УС на БСК от 2011 до 2018 г.

Георги Шиваров

Зам.-председател на БСК от 1993 до 2018 г.

Дикран Тебеян

Зам.-председател на БСК от 1999 до 2008 г.

Камен Колев

Зам.-председател на БСК от 2005 до 2019 г.

Петър Денев

Главен секретар на БСК от 1996 до 2018 г.

Проф. Огнян Герджиков

Председател на АС при БСК

Анета Йорданова

Технически сътрудник на Председателя

Атанас Бойков

Експерт "Регионални организации"

Галя Божанова

Директор, Център за професионално обучение

Георги Славов

Директор ИКТ

Диана Проданова

Експерт "Околна среда"

Димитър Димитров

Член на УС на БСК

Камен Влахов

Програмист

Кирил Желязков

Главен директор "Браншови организации"

Кирил Желязков

Член на УС на БСК

Кристина Велчева

Експерт, Национален център за оценка на компетенциите

Максим Митков

Член на УС на БСК

Маргарита Попова

Заместник-председател и главен секретар на БСК

Марин Христов

Член на УС на БСК

Маринела Радева

Главен експерт

Милена Димитрова

Експерт "Професионално обучение"

Милена Стоева

Експерт, Международно икономическо сътрудничество

Петър Ризов

Член на УС на БСК

Петя Цветкова

Експерт, Национален център за оценка на компетенциите

Рашко Рашков

Главен експерт ИКТ

Снежанка Славчева

Директор "Индустриални отношения"

Стефан Воденичаров

Член на УС на БСК

Стилиян Баласопулов

Член на УС на БСК

Таня Желязкова - Тея

Парламентарен секретар до 2016 г.

Теодора Сотирова

Консултант, МСП