Изпрати съобщение

Велислава Ивановска е управител на „Фърст Консултинг” - консултантска компания, която предлага висококачествени консултантски продукти и услуги в сферата на бизнес развитието, проекти, финансирани от фондовете на Европейския съюз, както и такива, финансирани от национални и други международни програми, ПР, маркетинг и реклама.