Българска асоциация за вятърна енергия (БАВЕ)
Изпълнителен директор

Изпрати съобщение