Ръководство
Член на УС на БСК

Таня Бончева има магистърски степени от Стопанска академия „Д. А. Ценов” – гр. Свищов – ,,Аграрна икономика‘‘ и от Технически университет – Варна  „Здравословни и безопасни условия на труд‘‘.

В момента е в процес на обучение по магистърска програма за придобиване на специалност и по „Агроекология и растителна защита‘‘ в Тракийски университет – Стара Загора.

В периода 2000 – 2007 г. е била управител на „Дружество за заетост и структурно развитие - Ямбол” ООД.

От 1998 г. е част от екипа на Индустриална стопанска асоциация – Ямбол (ИСА-Ямбол), а от 2010 г. е неин изпълнителен директор.

От 2012 г. до момента е управител на собствено консултантското дружество „Бизнес стил корект“ ООД.

Обществена дейност:

През периода 2000 – 2023 г. последователно е била секретар, зам.-председател и председател на Съвета за сътрудничество към Дирекция „Бюро по труда“ – Ямбол.

В последните години заема длъжностите Председател, зам.-председател и член на Обществените съвети към няколко от профилираните гимназии в Ямболска област.