Радослав Неделчев е председател на УС на IAB от 2019 г. и Chief Operating Officer, Dentsu Aegis Network

linkedin