Архив (бивши ръководители и служители на БСК)
Член на УС на БСК

Величко Александров е роден на 22 февруари1947 г. в гр. Ямбол. 

Член на УС на БСК. Председател на СД на "ИТА-Холдинг", СД „Изгрев” АД, СД „СМЛК” АД и СД „ЕОН” АД. 

Завършил е Техническия университет в София, след което е специализирал в Япония и Чехословакия в областта на новите технологии и корпоративния мениджмънт. 

В продължение на 20 години е работил в КЗУ-София, като технически ръководител, ръководител обект, ръководител група лаборатории и технически директор. 

От 1991 г. е председател на Съвета на директорите на „ИТА-Холд” АД, СД „Изгрев” АД, СД „СМЛК” АД и СД „ЕОН” АД, изпълнителен директор на „ЕФА” ООД, „Родафон” АД и „Инфралинк” АД, член на Съвета на директорите на „Кофражна техника” АД и „Мост Оряхово – Бекет” АД. 

Член е на Управителния съвет на БСК, член е на УС на Българо-руската търговско-промишлена палата и на Борда на директорите на Бизнес консултативния съвет към Пакта за стабилност за Югоизточна Европа. 

Женен, с три деца.

Владее английски, руски, немски и гръцки езици.