Информационни и комуникационни технологии
Директор

Изпрати съобщение

Георги Панайотов е завършил Компютърни системи и технологии (КСТ) в Бургаски свободен университет .

Работи като системен администартор в  BIAnet - интернет центъра на Българска стопанска камара.

В БИАнет  отговаря за, развитието и поддържането на мейл сървъри, уеб и файлови сървъри, VPN сървъри, бази данни и приложни сървъри, защитни стени и други.

Владее английски език.