Ботьо Захаринов е член на УС на Българска камара на химическата промишленост, ръководител "Безопасност, екология и качество“ в Агрия АД, преподавател в НБУ по екологичен мониторинг и мениджмънт. Работил е в МОСВ, вкл. е бил зам.-министър на околната среда. Автор на множество научни разработки и монографии в областта на екологията.