Ръководство
Член на УС на БСК

Изпрати съобщение

Ботьо Захаринов е завършил Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ /МГУ/, инженер-магистър, специалност „Сондиране и добив на нефт и газ“. Има следдипломна квалификация „Индустриален мениджмънт“ в УНСС.

От 2000 г. е директор „Безопастност, Екология, Качество“ в „Агрия“ АД и акционер в дружеството.

От 2001 г. е доктор /PhD/ по екология и опазване на околната среда - Екологичен мониторинг; от 2004 г. - Доцент в Нов Български университет „Екология и опазване на околната среда“; от 2015 г. - гост-професор във Факултета по „Екологичен мениджмънт“на МИТ Университет, Скопие.

От 2005 г. е член на УС на Българска камара по химическа промишленост /БКХП/, а от 2010 г. заместник-председател на УС. От 2014 до 2018 г. е член на Контролния съвет на БСК, а от 2018 г.-  член на Управителния съвет на БСК.

Ботьо Захаринов е бил главен директор и заместник-министър в Министерството на околната среда и водите. Два мандата е член на Съвета на директорите на „Мини Марица Изток“ ЕАД. Експерт към „Постоянната комисия по околна среда и води“ на 40-то Народно събрание; експерт „Оценка въздействие на околната среда - сектор“ Земи и почви“ -МОСВ; експерт-оценител към „Националния фонд за научни изследвания“.

Автор е на 3 монографии, 5 учебника и на над 60 публикации в наши и чужди издания.