Архив (бивши ръководители и служители на БСК)
Член на УС на БСК

Николай Минков е изпълнителен директор на Индустриален клъстер "Средногорие", член на СД на "Елаците мед" АД, управител на Енергео ЕООД. Бил е преподавател в ТУ-София и ръководител на отдел „Концесии“ в МС. Консултирал е "Амилум България", "Титан Златна Панега", "Аурубис България", ЕОН България и др.