Николай Тончев

Председател на УС

Николай Николов

Изпълнителен директор