Иван Велков

Председател на УС

Деница Илиева

Изпълнителен директор