Съюзът на пивоварите в България (СПБ) е представителната организация на производителите на бира в страната. Мисията на сдружението е да подпомага и насърчава развитието на българската пивоварна индустрия, да издига професионалния статут на работещите в бранша, да популяризира натуралните качества на суровините и добрата производствена практика в пивопроизводството, да промотира традициите, ритуалите и умерената консумация на пиво като част от съвременния стил на живот.

Владимир Иванов

Председател на УС