Гергана Андреева
Изпълнителен директор
0879 163 026, 032 96 78 34, 032 96 78 35
инж. Деян Тодоров
Председател
032 96 78 35, 032 96 78 34

Представяне

БНАЕМПК има 80 члена. Асоциацията обединява 70 компании от бранша, от които 23 производители на етерични масла, 45 производители на парфюмерия и козметика, 6 вносители на суровини и производители на опаковки и оборудване.

Нейни асоциирани членове са: Университет по хранителни технологии (УХТ) – подготвящ висши кадри за бранша, както и научните звена – Институт по розата и етеричномаслените култури (ИРЕМК) и Държавна Лаборатория (ДЛ) ”Българска роза” ЕООД. Асоциирани членове на БНАЕМПК са също нейните партньорски организации Сдружение на Българските козметолози (СБК) и Съюз на розопроизводителите в България (СРБ).

 БНАЕМПК е пълноправен член на Европейската Козметична асоциация (COLIPA), Европейската Федерация по Етерични масла (EFEO), Германската Асоциация на Производителите и Търговците на фармация, хранителни добавки, продукти за грижа за здравето и за лична хигиена (BDIH), Съюза на Работодателите в България (СРБ), Българската Стопанска Камара (БСК), Българска Търговско-Промишлена Палата (БТПП), Българския Институт по стандартизация (БИС). През 2010 г. бе поставено началото на успешен диалог с Международната асоциация по натурална и органична козметика NaTrue, от която вече имаме официално предложение за членство.

БНАЕМПК работи съвместно с експерти от българското правителство, Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, Министерство на здравеопазването, Министерство на земеделието и храните, Министерство на околната среда и водите.