Новини

Общо събрание на Асоциацията на българските спедитори, член на БСК, се проведе на 12 септември

+
Миряна Калчева
Председател
0888 577 435, 02 980 6339